บริหารงานโดย            

คุณ สมร ดีสมเลิศ            

ผู้อำนวยการ / Director ผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมความงามและสากลโลก

      

      แซมมี่ แอนด์ แซนดี้ บิวตี้ สปา ก่อตั้งในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดย คุณ สมร ดีสมเลิศ เป็นผู้นำความรู้ด้านวิทยาการและประสบการณ์ที่สะสมไว้มากมายจากประเทศอังกฤษ และการดูงานทั่วโลกซึ่ง คุณ สมร ดีสมเลิศ ได้รับวุฒิบัตรทางด้านความงามจาก สมาคมความงามและเครื่องสำอางสากลโลก C.I.D.E.S.C.O. (COSMITE' INTERNATIONAL D' ESTHE'TIQUE ET DE COSME'TOLOGIE) แซนดี้ บิวตี้ แอนด์ สลิมมิ่ง สปา จึงเป็นสถาบันความงามครบวงจรที่บริหารงานและให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านความงามอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังให้บริการด้วยเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูง จากประเทศ อังกฤษ จึงไว้วางใจได้ในด้านความสะอาด รวมถึงผู้มาใช้บริการจะได้รับความสะดวกสบาย ความเป็นส่วนตัว ซึ่งสถาบันความงาม ได้พยายามพัฒนาด้านการบริการอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดจึงทำให้สถาบันความงาม แห่งนี้ได้รับการรับรองระบบบริหารงานตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 จากสถาบัน URS United Registrar of Systems Ltd. ประเทศอังกฤษ